cogt

bunker-il-750Bankry jsou zvlášť připravené oblasti určené k prověření schopnosti hráčů hrát míč z písku. Aby se zajistilo, že hráči budou čelit této výzvě, existuje několik omezení ohledně dotknutí se písku před zahráním rány a toho, kde může hráč využít úlevu, když má míč v bankru. A protože víme, že základní pravidla zná většina z vás, zaměříme se spíš na jejich výklad.

12.2 Hraní míče v bankru

12.2a/1 – Zlepšení způsobené odstraňováním volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad z bankrů.

Při odstraňování volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad z bankru dojde často také k pohybu (přesunutí) písku a tím i ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu. Je to beztrestné, jen pokud byly úkony spojené s odstraňováním volných přírodních předmětů nebo pohyblivých závad rozumně přiměřené (Pravidlo 8.1b(2)).
Například: Hráč odstraní z bankru a v blízkosti jeho míče šišku a zlepší podmínky ovlivňující ránu tím, že šišku uchopí i s hrstí písku v místech zamýšleného švihu. Hráč mohl zvolit šetrnější způsob, jak šišku odstranit (zvednout jen šišku, bez odstranění písku za míčem). A protože jeho jednání nebylo v této situaci rozumně přiměřené, je hráč potrestán za porušení Pravidla 8.1a (Zlepšení podmínek ovlivňujících ránu).

12.2b(3)/1 – Hráč je oprávněn uhrabat písek v bankru z důvodu péče o hřiště poté, co se rozhodne využít úlevu mimo bankr.

Podle Pravidla 12.2b(3) může hráč uhrabat písek v bankru v souvislosti s péčí o hřiště, bez obdržení trestu podle Pravidla 8.1a (Nepovolené úkony), i když míč teprve bude z bankru odehrán. Termín „odehrán z bankru" v Pravidle 12.2b(3) zahrnuje také využívání úlevy, a to i mimo bankr.
Například: Hráč se rozhodne využít úlevu se dvěma trestnými ranami od nehratelného míče v bankru podle Pravidla 19.3b (kamkoliv zpět na spojnici jamka-míč). Před spuštěním míče kamkoliv na spojnici jamka-míč za bankr nebo již po spuštění míče, ale před odehráním rány, uhrabe hráč stopy v bankru ve směru hry. Platí Pravidlo 12.2b(3) a je to beztrestné.

12.2b/1 – Pravidlo 12.2b se vztahuje také na hromádku písku v bankru z díry vyhloubené zvířetem.

Jestliže je míč hráče v bankru u nebo na hromádce písku z díry vyhloubené zvířetem, zákaz dotýkat se písku z Pravidla 12.2b se týká i této hromádky.
Hráč může ale využít úlevu podle Pravidla 16.1c od díry po zvířeti (Abnormální stav hřiště).

12.2b/2 – Může hráč prozkoumat bankr, sondovat v bankru?

8.1a/7 udává, potvrzuje, že hráč může beztrestně zkoumat, sondovat terén kdekoliv na hřišti (tedy i v bankru), zda se pod povrchem nenachází kořeny, kameny nebo jiné závady, které by mohly překážet v ráně, ovšem za předpokladu, že tím nedojde ke zlepšení podmínek ovlivňujících ránu.
Například: Když se míč zastaví v bankru v blízkosti odvodňovacího systému, může hráč použít týčko k prosondování písku, aby zjistil, kam až odvodňovací systém sahá a zda mu nepřekáží v ráně.
Pokud ale bude toto zkoumání bankru sloužit jako zkoušení stavu písku, porušuje hráč Pravidlo 12.2b(1).

12.2b/3 – Pravidlo 12.2 stále platí, i když hráč zvedne míč z bankru, aby využil úlevu, ale zatím se nerozhodl, jestli bude míč spouštět v bankru nebo mimo.

Jestliže hráč zvedl míč z bankru, aby využil úlevu podle Pravidla, ale ještě se nerozhodl, jakou možnost úlevy využije, zákaz z Pravidla 12.2b(1) je stále platný.
Například: Hráčova rána z týčka je nehratelná v bankru a hráč se rozhoduje, zda jít zpět na odpaliště a postupovat se ztrátou rány a vzdálenosti, využít úlevu v bankru nebo úlevu zpět na linii jamka-míč mimo bankr, poruší hráč Pravidlo 12.2b tím, když záměrně vyzkouší stav písku v bankru nebo se písku dotkne cvičným švihem.
Nicméně pravidlo 12.2b už neplatí, když hráč odehraje míč mimo bankr, a stejně tak neplatí, když se hráč rozhodne pro úlevu mimo bankr a úlevu mimo bankr pak skutečně využije.

Převzato z časopisu GOLF 3/2019
Překlad: Josef Mikulášek


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf NewsPoradna

Může být profík kedíkem amatéra?

Pekne pozdravujem pán Slezák. Prosím Vás môže mi na komerčnom dospeláckom turnaji robiť caddyho môj golfový tréner. N ...

Poradna

Žena, začátečník - nákup holí

Dobrý den, jsem úplný začátečník a ráda bych si pořídila své první vybavení. Na výběr je mnoho možností a nevím jaké. ...

OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
6000 Kč,-

Set želez Exotics EXi (5–PW), shaft UST Mamiya 40 F3 (flex R). Tradiční tvar, menší offset, maximální kontrola i délka. Skvělý poměr cena/výkon! ...